Prezentacija na ERAS HLZ simpoziju u Vukovaru

Vukovar, Hrvatska 2019.

piše doc.prim.dr.sc. NIKICA DARABOŠ

Na ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) simpoziju Hrvatskog društva za ubrzani oporavak nakon kirurškog tretmana u Vukovaru prezentirao sam ERAS projekt i iskustva u radu s bolesnicima mog Zavoda za traumatologiju i koštanozglobnu kirurgiju, KBC Zagreb.

Simpozij je bio prilika da se u društvu više profesija i specijalnosti diskutira o trenutnoj situaciji u provođenju ERAS protokola i širenju ideje važnosti multimodalnog i multidisciplinarnog pristupa u liječenju operiranih bolesnika u svim kirurškim profesijama u Republici Hrvatskoj i svijetu. O ERAS protokolu u ortopediji i traumatologiji pisao sam u prethodnim blogovima.

Poseban osvrt tijekom svoje prezentacije naših iskustava dao sam izazovima i problemima na koje nailazimo prilikom organizacije, vođenja ERAS tima i provođenja takvog protokola u današnjim specifičnim uvjetima rada unutar hrvatskog zdravstvenog sistema.

Novi ERAS projekt u koštano-zglobnoj kirurgiji koji ćemo raditi zajedno s našim slovenskim kolegama iz Univerzitetnog Kliničnog Centra u Ljublajni je u pripremi.

Posjet Slavoniji Baranji s većinom članova svog ERAS tima u koštano-zglobnoj kirurgiji KBC Zagreb iskoristio sam i za tzv. „team building“ u svrhu podizanja kvalitete međukolegijalne suradnje i zadovoljstva.

Podijelite blog post na društvenim mrežama

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google