Moja uloga u hrvatskoj Rotary diplomaciji

Varaždin, Hrvatska 2019.

piše doc.prim.dr.sc. NIKICA DARABOŠ

Moj mandat koordinatora ICC Inter Country Committee Distrikta 1913 Hrvatska Rotary International je završen. Bilo je to doista značajno razdoblje mog rotarijanskog života i diplomatske karijere, ispunjeno sticanjem ogromnog iskustva u procesima vođenja, diplomacije, organizacije i upravljanja projektima te stvaranju timova i poboljšanju timskog rada.

Tijekom mog trogodišnjeg mandata hrvatski Rotarijanci, članovi ICC koordinacije imali su pregršt internacionalnih aktivnosti. Nastavili smo, rekativirali ili osnovali 14 različitih ICC odbora s državama: Austrija, Njemačka, Izrael, Francuska, Turska, Poljska, Ukrajina, Rumunjska, Crna Gora, Rusija, Slovenija, Srbija, Bisna i Hercegovina.

Nakon rekativacije ICC koordinacije u Varaždinu 2016.godine

Rekativacija ICC u Varaždinu, 2016.

Organizirali smo 4 regionalna ICC sastanka

Varaždin
Osijek
Rijeka
Biograd na moru

te više klupskih ICC prezentacija u želji da proširimo ICC ideju među hrvatskim Rotarijancima.

Nakon internacionalnog ICC okruglog stola u Bolu na Braču tijekom Distriktne konferencije 2017. 

Sudionici ICC okruglog stola, Bol na Braču

organizirali smo 3 inter-regionalna sastanka vezano za teme “Drava, Sava i Dunav – rijeke koje nas razdvajaju i spajaju” u Ptuju sa slovenskim prijateljima

Ptuj

u Sremskoj Mitrovici sa srpskim Rotarijancima, te u Starom Petrovom Selu s prijateljima iz Bosne i Hercegovine

Sremska Mitrovica, Srbija
Staro Petrovo Selo, BIH

U međuvremenu, kao nacionalni ICC koordinator vrlo aktivnog hrvatskog ICC-a dobio sam priliku prezentirati temu “Our ICC Strategy and KnowHow” i postati član Izvršnog odbora ICC Rotary International na Generalnoj skupštini 2018. godine u Varšavi u Poljskoj.

Varšava, Poljska
Prezentacija aktivnosti u Varšavi

Na kraju mog mandata uspješno smo orgaiizirali ICC forum ” Poboljšanje razumjevanja između država – Kako ICC može pomoći u iskorištavanju resursa vode?” za vrijeme Distriktne konferencije u Puli 2019.

ICC Forum u Puli, Hrvatska

Na kraju mog mandata uspješno smo orgaiizirali ICC forum ” Poboljšanje razumjevanja između država – Kako ICC može pomoći u iskorištavanju resursa vode?” za vrijeme Distriktne konferencije u Puli 2019. U društvu bivšeg predsjednika Rotary International Johna Germa, razgovarali smo o budućnosti iskoristivosti resursa vode u svijetu, sukladno upozorenju bivšeg generalnog tajnika UN-a Kofi Anana da će voda u budućnosti predstavljati smjeme razdora i konflikta među državama. Priznanje ICC forumu svojim sudjelovanjem odali su Cos Ovidiu, predsjednik ICC RI, Peter Adler, austrijski guverner 2020/21, češki i slovački guverneri Peter Slavik i Otakar Vesely, srpski guverneri Vladimir Matić i Daniko Ljevanić.

Danas, na kraju svog mandata kao ICC koordinator hrvatskog Districta 1913 zadovoljan sam sa svime učinjenim. Budućnost će pokazati da li je to doista vrijedilo.

Podijelite blog post na društvenim mrežama

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google