Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine

Mostar, BiH rujan, 2018.

piše dr. NIKICA DARABOŠ

Krajem rujna ove godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina, održan je internacionalni Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine na kojem sam sudjelovao u organizaciji i stručnom dijelu programa sekcije ESSKA European Society for Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery.

slika1
Dr. Nikica Daraboš kao član ESSKA dijela programa

ESSKA sekciju su činili domaći i inozemni predavači, od kojih su neki bili aktivni članovi ESSKA Under 45 odbora čiji sam voditelj bio tijekom 2014. i 2015. godine. To su bili dr. Bobby Anand iz Londona, Engleska, zatim dr. Sebastian Koch iz Berlina, Njemačka, dr. Catherine Tecklenburg iz Innsbrucka, Austrija. Poseban gost skupa bio je prof. Nikolaus Friederich iz Basela, Švicarska, te

slika2
Dr. Nikica Daraboš u društvu Nikolausa Friedericha, poznatog opertatera Janice i Ivice Kostelić

poznati operater Janice i Ivice Kostelića, kod kojeg sam 2005. godine u Klinici Brudetholtz proveo svoju prvu stipendiju iz ortopedije i traumatologije.

slika3
Dr. Daraboš 2005. godine u klinici Brudetholtz na svojoj prvoj stipendiji iz ortopedije i traumatologije

Na tom sam skupu prezentirao svoja iskustva u kirurškom tretmanu i komplikacijama prilikom operacijske rekonstrukcije puknuća patelo-femoralnog ligamenta koljena pod nazivom “Failures of the operative MPFL knee reconstruction”. Takva ozljeda najčešće nastaje kod iščašenja patele. Operacijska rekonstrukcija patelofemoralnog ligamenta najčešće je nužna metoda liječenja kako bi se mogla povratiti uredna biomehanika koljenskog zgloba i spriječilo daljnje oštećivanje koljenskog zgloba.

slika4
Rekonstrukcija puknuća patelo-femoralnog ligamenta koljena

Naravno, kvalitetna tehnika i inplantati, odličan operacijski tim i iskustvo operatera, te ne manje važna poslijeoperacijska rehabilitacija bitni su preduvjet zadovoljavajućeg rezultata tretmana. Komplikacije liječenja su uvijek moguće, te je bitno o njima otvoreno diskutirati i analizirati, jer jedino takvim načinom rada možemo usavršiti rezultate našeg tretmana takvih pacijenata te dati najkvalitetniju izobrazbu mlađim generacijama kirurga, ortopeda i traumatologa.

Tijekom trajanja službenog skupa, uživali smo u gostoprimstvu domaćina na čelu s dr. Markom Ostojićem u razgledu Mostara i Dubrovnika.

slika5
Dr. Daraboš s kolegama u razgledavanju Mostara
slika6
Dr. Daraboš s kolegama, prekrasni Dubrovnik u pozadini

Podijelite blog post na društvenim mrežama

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google